Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

22:35
7606 3bdd 500
22:35
7609 585b 500
22:35
blacknail
22:34
blacknail
22:33
5407 048c
blacknail
22:32
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viadefinicjamilosci definicjamilosci

November 13 2017

blacknail
18:19
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaPoranny Poranny
blacknail
18:19

November 12 2017

18:36
4114 4fbc 500

rahspberry:

jessica154blog:

Via** melo_and_co**

Razzle dazzle

Reposted fromtosiaa tosiaa
18:35
3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatutus tutus
blacknail
18:35
4227 0053 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viatutus tutus
blacknail
18:34
0691 08da
Reposted fromdilma dilma viatutus tutus
blacknail
18:33
3302 a7d9 500
Reposted fromlovelife lovelife viatutus tutus
18:33
blacknail
18:33

November 11 2017

blacknail
12:03
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viatulele tulele
blacknail
12:02
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatulele tulele
blacknail
12:01
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
blacknail
12:01
inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
blacknail
12:01
Sunset on Frozen Colchuck Lake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl